Chcete inovaci, chvalte lidi za jejich chyby

ROK 2017

Rok 2017 byl mnohými vizionáři označován za rok budování a rozvoje. Teď tento rok trvá již několik měsíců a je vidět, že rozvoj a budování opravdu přichází.

Podle časopisu Forbes se v tomto roce objevují tyto principy:

 • Experti v konkretních oblastech(SMEs – Subject matter experts) určují styl a vedení celého prodejního procesu, a už to není sám prodejce nebo naše prodejní oddělení.
 • Crowdfunding (skupinové financování) nám dokáže přesně určit životaschopnost našeho projektu nebo produktu.
 • Prodej a obsahový marketing(content marketing) se plně integrují a spojují v jedno.
 • Video je nejzásadnějším sdělovacím a komunikačním prostředkem (poznámka autora: Teď se ptám sám sebe, jestli bych raději neměl natočit video místo tohoto článku 🙂 )
 • Nové komunikační platformy jako Slack začínají odsouvat email na další kolej a je jenom otázkou času, kdy tento způsob komunikace se stane opravdu zbytečným.
 • Generace Z nebo jinak Millenials přichází do vedoucích a lídrovských pozic a s tím i jejich přístup k vedení, priority atd.

Již z těch několika bodů můžeme vycítit, že jsou to záležitosti, které buďto známe nebo se s nima v blízké době setkáme. To pak bude vyžadovat z naší strany lidi, prostředky a čas, abychom mohli tyto věci vyzkoušet.

A pokud chceme inovovat a zkoušet, připravme se na to, že úspěch při prvním pokusu je velmi vzácná věc. A chyby a selhání se budou objevovat.

POCHVALA ZA CHYBU

A co kdybychom lidi za tyto chyby chválili. Připadá Vám to nesmyslné a na hlavu? Zkusme si odpovědět na to, proč někdo chybu udělal nebo selhal v plnění nějakého úkolu. Mě tato otázka přivede vždycky k jediné věci:

Udělal někdo tu chybu opakovaně nebo poprvé?

Pokud někdo selhal a dělal danou věc poprvé, pak se dostáváme k tomu, že vlastně výsledek jeho práce vůbec nemusel být jistý. Samozřejmě můžeme zjišťovat jestli má zkušenosti v dané oblasti, jaká je jeho kvalifikace atd. Nicméně nejzásadější na tom všem bude to, že vzal na sebe riziko a chtěl něco nového zkusit a nebál se toho.

A právě tu odvahu brání rizika bychom měli ocenit. Když se zamyslíme nad podstatou výsledku této pochvaly, tak nám to bude dávat ještě větší smysl. Co nám tedy může poskytnout selhání někoho a následná pochvala:

 • Zkušenost s danou věcí, že tudy cesta nevede. Tedy získali jsme zkušenosti v dané oblasti a tím jsme se posunuli v rozvoji.
 • Možná jsme si při tomto prvním pokusu uvědomili kolik prostředků, času a zdrojů budeme při příští iteraci potřebovat.
 • Vnímání daného člověka, že když do budoucna bude zkoušet nové věci, tak bude ohlas na jeho práci pozitivní. Můžeme tím získát jeho lojalitu a také větší zapojení a chuť zkoušet nové věci.
 • Praktický příklad pro okolí a další spolupracovníky, že zkoušet nové věci je oceněno v případě jakéhokoliv výsledku.

Pochvala za zkoušení nových věcí a brání na sebe rizika je ovšem věc, kterou všichni dobře známe, jenom si to možná neuvědomujeme.

 • Jak reaguje rodič na díťe, když se učí chodit. Jakýkoliv pád je oceňován a neustála podpora je základem. Když konečně dítě vstane a udělá první kroky pak je ocenění ještě o to větší.
 • Co dělá armáda když voják, kterému věnovala celý výcvik, při první misi utrží vážné zranění? Dostane medaili a doživotní rentu. A přece jeho celý výcvik šel v niveč. Nicméně tento voják riskoval to nejcennější co máme – svůj život.

Ohledně pochvaly za brání na sebe rizika mluvili už před několika lety řečníci jako Kjell A.Nordström nebo Simon Synek. Kolébka všech inovací Silicon Valley dokonce žije tím, že lidé jsou hrdí na to kolikrát neúspěli, protože čím víc toho vyzkoušíme, tím víc nás to přibližuje k tomu, že jednou ten úspěch příjde.

Nebojme se tedy chválit lidi na jejich selhání, protože zkoušejí nové věci, berou na sebe riziko. A to stejné dělejme sami.

“Neselhal jsem. Jenom jsem našel 10000 způsobů, které nefungují.”

– Thomas A. Edison