NĚCO MÁLO O MNĚ

Ahoj, pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut. Nepíšu že jím ,,jsem”, protože je to jen jedna z rovin mého života.

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín. Rád se také podílím na rozvoji aktivit spojených s klinickou psychologií a psychoterapií v našem kraji. Jsem hrdým členem Asociace klinických psychologů, která se o náš obor stará.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací. Věřím, že sdílení a spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

PŘÍSTUP

Při práci používám integrativní přístup k psychoterapii. Jedná se směr, který vychází z ostatních škol a nebrání se jejich sloučení. Vybírá si ty teorie a techniky, které jsou prospěšné konkrétnímu klientovi či rodině. Terapie je tak “šitá na míru”. Odráží aktuální problémy a k nim vhodně zvolenou cestu k cíli. S klienty tak pracuji dle jejich potřeby na změně obtíží, porozumění kořenům problémů, hledání lepší rovnováhy pro partnerské či rodinné soužití, nebo na osobnostním růstu či výchovném poradenství. Mezi hlavní zásady mé práce patří respekt k jedinečnosti každého životního příběhu a snaha hledat skryté možnosti.

VZDĚLÁNÍ

Psychologické vzdělání jsem absolvoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Psychoterapeutické kompetence nabyty prostřednictvím Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii a díky výcviku narativní terapie “Cestou příběhu”, dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Atestace z klinické psychologie a Systematické psychoterapie. Aktuálně zařazen do oboru Dětská klinická psychologie.

PRAXE

 • 2016 – dosud: Psychologie Těšín (budova Nemocnice Český Těšín)
  Ambulance klinické psychologie, psychoterapie
 • 2012 – 2/2017A-Calibrops, o.p.s. (budova polikliniky Český Těšín)
  Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Český Těšín
 • 2010 – 2013 CNS Centrum Třinec, s.r.o.
  Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika
 • 2009 – 2010Terapeutická komunita Renarkon, o.p.s
  Dlouhodobá léčba drogových závislostí