NĚCO MÁLO O MNĚ

Jsem vytrvalým bojovníkem a zapáleným optimistou, který věří v lidi kolem sebe a jejich skrytý potenciál. Miluji zábavu a život vnímám jako jedinečnou hru:-), kterou směřuji k mistrovství mysli i těla. Jako profesionální kouč projektu Život Jako Hra pomáhám svým hráčům objevovat jejich skrytý potenciál a učím je naslouchat jejich vnitřnímu hlasu. Podporuji je při hledání uvědomění a doprovázím je na cestě za jejich sny a cíli. Mám rád aktivní odpočinek mezi který patří cestování, vaření, adrenalinové sporty, běh, meditace a četba. Mým životním mottem je:

Měj odvahu, aby hluk ostatních názorů nepřekřičel tvůj vlastní vnitřní hlas.
– Steve Jobs

MÉ ZKUŠENOSTI A VÁŠNĚ

Během 13 leté praxe v obchodu a vzdělávání jsem získal řadu zkušeností, které rád sdílím a předávám na svých kurzech a školeních, kdy při sdílení zkušeností využívám metody učení zážitkem a koučovací přístup založený na neurovědách a herním principu. Současnou roli vnímám jako svůj koníček a zároveň poslání, protože věřím, že práce na sobě samých pomáhá lidem žít smysluplný život podle vlastních pravidel.

VZDĚLÁNÍ

Profesionální koučovací dovednosti jsem si osvojil v mezinárodní škole koučů v Result Coaches (Neuroleadership group), která působí od roku 1998 ve 12 zemích s více než 12000 absolventy, kdy studíjním programem “Brain Based Coaching” mě prováděl sám dr. Vladimír Tuka (v současnosti jedniný kouč MCC v ČR). Dále si rozšiřuji koučovací dovednosti ve škole Život jako Hra, pobočce legendární americké školy Coachville, kterou založil sám Thomas Leonard – otec moderního koučování.

Moji životní hrou a vášní je:

 • Leadership a obchod – mám zkušeností s rozvojem leaderů středního managementu, projekťáků,  obchodníků a pracovníků podpory v telekomunikacích a finančním sektoru. V rámci leadershipu nešlo o pouhé předávání informací, ale skutečnou transformaci myšlení zaměřenou na aktivní komunikaci, budování vztahů, posilování důvěry, zvyšování porozumění s cílem zaměřit se na kontinuální progres obchodních výsledků.
 • Práce ze silnými stránkami – v mé obchodní, trenérské a koučovské praxi jsem dospěl k uvědomění, že každý člověk je jedinečnou entitou, která je expertem na svůj život a jedinou funkční strategií našeho života je ta, kterou si vytvoříme my sami. Jako kouč a trenér osobního rozvoje, provádím své klienty procesem osobní transformace. Kdy pomocí technik sloužících k poznání sebe sama a metodologie silných stránek pomáhám klientům překonávat jejich osobní výzvy a překážky s cílem zvítězit v jejich smysluplné hře a tak žít bohatší a spokojenější život. Mezi mé silné stránky podle testu od společnosti Gallup patří:
  • Strategic – život hraji jako šachovou partii, která má mnoho variant řešení a díky schopnosti vidět věci z nadhledu dokážu vybrat tu nejužitečnější pro daný okamžik.
  • Positivity Pozitivní pohled na svět mi pomáhá přijímat lidi a věci, tak jak jsou bez hodnocení.
  • WooSvým zápalem pro věc dokážu získat lidi na svou stranu a společně s nimi prosazovat své vize.
  • Futuristic – Při všem co dělám dokážu vidět své kroky v blízké i vzdálené budoucnosti, což mi pomáhá být o krok napřed před ostatními.
  • Connectednessdokážu vidět i vnímat vztahy a spojení mezi lidmi i věcmi, které se dějí a aktivně tyto spojení vytvářet a udržovat.
 • Koučování a pozitivní psychologie – Koučování vnímám jako nejkomplexnější a nejrychejší nástroj, jak své sny, přání a vize přiblížit z budoucnosti do současnosti a zrealizovat je. Pomocí seminářů a rozmanitých worshopů se snažím lidem dát impuls k jejich motivaci a transformaci osobnosti.
 • Trenérská a lektorská činnost – všechny výše uvedené aktivity podporují pořádáním seminářů, webinářů, workshopů a školení. V této oblasti mám dokonce ještě více zkušeností, protože za svou praxi jsem proškolil úspěšně okolo 2000 účastníků. V posledních 8 letech jsem se věnoval školení, tréninkům a seminářům pro interní účely firmy působící ve finančním sektoru.

Pokud byste se chtěli o koučinku dozvědět více:

NAPIŠTE MI

“Proč jsem si přál pracovat v Hubu?”

Prostředí Hubu vnímám jako jedinečnou komunitu osobností, kde člověk může sdílet a čerpat nesčetné množství inspirace pro svůj růst a zároveň má možnost žít hodnoty a principy “Svobodné firmy”.

“Pracuj s lidmi, kteří věří v to, co věříte vy“
-Simon Sinek

Slova která mě charakterizují:

vytrvalost, zápal pro věc, kreativita